RESTAURANT

Ons restaurant is op dinsdag en woensdag gesloten

Boek online via

HOTEL

Reservatie per telefoon :
+32 86 21 29 69

Of de formulier invullen :

reservatie aanvraag

Kado Bon

Bent u op zoek naar een origineel cadeau idee? Aarzel dan niet en kies tussen een van onze verschillende formules. Voor meer informatie kunt u ons formulier van contact invullen.

meer info

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Handvest betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website van Le Clos des Récollets

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

Wanneer u gebruik maakt van ons platform en/of onze website, verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens over u, zoals :

  • achternaam, voornaam, postadres, geslacht, telefoonnummer voor alle antwoorden op uw contactverzoeken.
  • e-mailadres om deze gegevens te gebruiken voor het aanmaken van een account, het versturen van informatieve e-mails en meldingen, en voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de uitschrijvingslink in elk van onze mededelingen of door contact met ons op te nemen.
  • login en wachtwoord als onderdeel van het aanmaken van een account.

Cookies

Cookies zijn gegevens die worden opgeslagen in de eindapparatuur van een internetgebruiker en die door een website worden gebruikt om informatie naar de browser van de internetgebruiker te sturen, waardoor de browser informatie terug kan sturen naar de oorspronkelijke site (bijvoorbeeld een sessie-identificatie, taalkeuze of datum). U wordt geďnformeerd dat tijdens uw bezoeken aan onze websites cookies kunnen worden geďnstalleerd op uw browsersoftware.

Deactivering van cookies. U kunt de cookies op elk moment uitschakelen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen om de cookies uit te schakelen (het helpgedeelte van de browser die u gebruikt, legt uit hoe u dit moet doen). Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het deactiveren van cookies de toegang tot bepaalde functies of een deel daarvan kan beperken of verhinderen.

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

De persoonlijke gegevens die over u worden verzameld op ons platform zijn bestemd voor eigen gebruik van Le Clos des Récollets en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemingsbedrijven waarop Le Clos des Récollets een beroep kan doen bij de uitvoering van haar diensten. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden voor marketingdoeleinden.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

Le Clos des Récollets verzekert de veiligheid van uw persoonlijke gegevens door een fysieke en logische beveiliging in te voeren zodat de verzamelde persoonlijke gegevens niet verloren gaan, verduisterd worden, geraadpleegd, gewijzigd of openbaar gemaakt worden door onbevoegde derden, tenzij de mededeling van deze gegevens vereist is door de geldende regelgeving, met name op verzoek van een gerechtelijke instantie, politie, gendarmerie of een andere door de wet toegestane instantie.

De beveiliging van persoonlijke gegevens is ook afhankelijk van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe hun login en paswoord vertrouwelijk te houden. De gebruiker verbindt zich er ook toe zijn account niet te delen en aan Le Clos des Récollets elk ongeoorloofd gebruik van deze account te melden zodra hij er kennis van heeft genomen.

Rechten van de betrokken personen

In overeenstemming met het geldende reglement hebben de gebruikers van Le Clos des Récollets de volgende rechten:

  • recht van toegang en rectificatie
  • actualisering, volledigheid van de gegevens
  • het recht om persoonsgegevens die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de mededeling of de opslag verboden is, te blokkeren of te verwijderen
  • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken
  • recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens
  • recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • het recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens op basis van hun toestemming of een contract geautomatiseerd worden verwerkt.

Als u wilt weten hoe Le Clos des Récollets deze persoonlijke gegevens gebruikt, als u wilt dat ze worden gecorrigeerd of als u zich wilt verzetten tegen de verwerking ervan, kunt u een e-mail sturen naar of schrijven naar het volgende adres:
Hotel Restaurant Le Clos des Récollets
Rue de la Prévôté, 9
6940 Durbuy - België.

Contact

Voor elk verzoek om informatie met betrekking tot dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy kunt u contact opnemen met .